Jump to the main content block

Departments of College of Arts

The opening of 2021 Changhua Public Arts Festival - "Listen to Scenery"

Date: August 18th, 2021 ~ October 7th, 2021 (clozed on Mondays)

Place: Changhua County Art Museum 1F

Curator: Professor I-fan Chen and Assistant Professor Pin-hua Wang

Exhibitor: Zhao-liang Shen, Wen-peng Zeng, Wei-zheng Tu, Kun-lin Cai, Ya-zhu Kang, Yu-ting Xu, Wei-hao Zeng, Pei-ru Ye, Yu-zhu Ye

Click Num: